Samtal om arbetsmiljön i skolor/förskolor

18 april KL: 18:30 - 19:48
Skytteholmsvägen 12

Den 18 april håller Råsundaföreningen öppet möte med föreläsning och gemensamt samtal.  Cyrene Waern, facklig ombudsman/arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet,  kommer då att tala om arbetsmiljön i förskola och skola, arbetsmiljöregler och huvudmäns (kommunpolitikers) arbetsmiljöansvar, samt ge information kring sjukfrånvaro och dess kostnader.  Efter föreläsningen inbjuds till gemensam diskussion.  Mötet hålls i partilokalen på Skytteholmsvägen 12 och börjar kl 18.30.  

 Varmt välkomna önskar Råsundaföreningens styrelse!

facebook Twitter Email