Huvudstaföreningen – medlemsmöte

09 oktober KL: 18:30 - 20:00
Skytteholmsvägen 12, Solna

Under mötet kommer föreningen behandla nomineringar till:

  • Ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen
  • Revisorer
  • Ledamöter i kommunfullmäktiges presidium
  • Ledamöter i arvodeskommittén
  • Eventuella ytterligare nomineringar

Det bjuds på fika!

 

Välkommen!

Styrelsen

facebook Twitter Email