Extrainsatt medlemsmöte: Valkickoff!

07 Apr KL: 10:00 - 17:00
Skytteholmsvägen 2

Valmanifest 2018 för Socialdemokraterna i Solna har nu gått ut på remiss till samtliga S- föreningar. Kontakta din föreningsordförande för att ta del av förslaget. Deadline för remissvar är den 3 mars. Synpunkter får gärna inkomma löpande. Maila: [email protected] och i rubriken på mejl ska ”remissvar” anges.

Den 7 april bjuds alla S- medlemmar i Solna in till ett extrainsatt AK- medlemsmöte/ valkick-off. Valkick-off äger rum från kl. 10.00 – 17.00 i Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2.

Anmäl deltagande till [email protected]

Valmanifest för Socialdemokraterna i Solna 2018 kommer att behandlas och tillsammans ser vi till att vi är ett peppat gäng inför valrörelsen.

facebook Twitter Email