Årsmöte Solna Socialdmeokratiska Kvinnoklubb

10 februari KL: 13:00 - 15:00
Skytteholmsvägen 12

Välkommen till Solna Socialdemokratiska Kvinnoklubbs Årsmöte!

Till vår stora glädje kommer vår förbundsordförande Carina Olsson till vårt möte och sitter mötesordförande. Carina är riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet och Europarådets Svenska delegation, hon är även suppleant i justitieutskottet. Som vanligt är det många frågor som ska avhandlas på ett årsmöte, ny styrelse och val av ordförande. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet och så verksamhetsplan för 2018.

Självklart serveras förtäring!

Styrelsen hälsar er Varmt Välkomna!

För mer info, kontakta Charlotte Franzelius: 073-208 08 00

facebook Twitter Email