En ny miljösmart skola i Hagalund

En modern skola med både fritidsgård och idrottshall

En modern skola med klimattänk

En modern skola som tar vara på all kraft som finns i Hagalund
Vi vill investera i kunskap och bygga en ny F-6-skola där Sunnanskolan står idag. Det blir en modern skola där vi anställer de mest erfarna lärarna i Stockholms län. Skolan ska vara utrustad med modern teknik för att stimulera barnens lärande. Skolmaten ska lagas på plats och byggnaden skall vara miljösmart. Vi vill skapa en skola som tar vara på all den kraft som finns i Hagalund. Det blir en mötesplats för både föräldrar och elever. Den nya skolan kommer att utgöra en motor för hela stadsdelen. Till skillnad från det moderata styret ser vi gärna att Hagalund blir en stadsdel som lockar ungdomar från hela Solna.

En miljösmart skola
Såväl byggnaden som innehållet i skolan ska präglas av att vara miljösmart. Vi vill nyttja senaste tekniken för att skapa en skola som använder minimalt med energi. Maten ska tillagas i skolan och här ska vi eftersträva att ha lägst andel mat som kastas i hela länet. Allt materialval ska ske med miljöperspektiv.

 

Bildkälla: Liljewall arkitekter

facebook Twitter Email