MODERNISERA HAGALUNDS CENTRUM

Hagalunds centrum ska återigen bli en levande mötesplats

Det är dags att rusta upp Hagalunds centrum!

Boendet är mer än bostaden. Även närområdet med det sociala nätverket av grannar, lekplatser för barn och närliggande servicemöjligheter utgör en del av boendet. Det är därför hög tid att Hagalunds centrum moderniseras. Efter branden 2013 har ingenting gjorts åt centrum som idag upplevs som fult och otryggt. Att Moderaterna låter Hagalunds centrum stå och förfalla tycker vi är helt oacceptabelt, speciellt då de byggnader som brann ner ägs av kommunen.

Det finns idag flera viktiga verksamheter i Hagalund, så som skräddaren, flera restauranger samt två matbutiker, men det fanns tidigare även frisör och kafé.

Här finns flera fastighetsägare och ett torg som inte fungerar som ett torg. Vi vill i samverkan med fastighetsägare och boende ta fram förslag om hur vi kan skapa ytor för ökad lokal service, genom exempelvis torghandel och butikslokaler med ett blandat utbud.

Hagalunds centrum ska återigen bli en levande mötesplats!

facebook Twitter Email