Nytt äldreboende i Hagalunds blåhus

Så äldre kan bo kvar när deras omsorgsbehov ökar

Vi vill bygga ett nytt äldreboende i Hagalund

För att man ska kunna bo kvar i Hagalund när man blir äldre vill vi öppna ett äldreboende i stadsdelen.

Vi socialdemokrater tycker att det ska vara en självklarhet att kunna bo kvar i samma stadsdel när man blir äldre och ens vård- och omsorgsbehov ökar. I Hagalund saknas den möjligheten vilket innebär en stor otrygghet för många som bott länge i och älskar sin stadsdel.

Därför vill vi bygga en ny sorts äldreboende i Hagalund, detta i och i samband med renoveringen av blåhusen. I samma trappuppgång ska det finnas både trygghetsboende, äldreboende och vanliga hyresrätter. Det skulle inte bara öka tryggheten och livskvalitén för de äldre i Hagalund utan också innebära stora sociala vinster då man kan få ha kvar samma grannar. Dessutom kan äldre par där en av parterna blir sjuk fortfarande få möjlighet att få bo kvar i samma trappuppgång.

facebook Twitter Email