Vill du hjälpa oss att rädda Överjärva gård?

Skriv på här!

Stoppa rivningen av ladugården på Överjärva gård!

Överjärva gård är en viktig historisk plats. Det är den i sin helhet enda bevarade agrara miljö i Solna. Platsen har varit befolkad i över tusen år och gården har funnits sedan 1700- talet. När man kliver in mellan ladugården, som stått där sedan 1825, och Magasinet är det som en tidsresa. På Naturskolan som håller till på Överjärva gård lär sig Solnas barn om natur och historia. Nu tänker Solnas Blågröna styre riva den historiska ladugården från år 1825. Istället tänker Moderaterna bygga en pergola där, i väntan på förverkligandet av vision om att bygga en konferenslokal på platsen. Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan för att stoppa rivningen och bevara denna historia byggnad. Överjärva gård är en del av Solnas identitet.

S vill bevara ladugården och göra till historiskt museum

Statarlängan, statarnas bostad, på Överjärva gård är idag ett museum. Det är bra. Men den berättar inte hela historien om statarnas liv. Statarkvinnorna var inga hemmafruar som ägnade sina dagar i hemmet. Statarkvinnorna arbetade med att mjölka korna i den historiska ladugården från år 1825 på Överjäva gård. Från Överjärva gård förseddes Stockholms innerstad med mjölk och det fanns filialer inne i innerstan dit mjölken levererades.

Statarkvinnornas liv var inte enkelt. De vaknade tidigt och jobbade hårda dagar. Genom att riva ladugården så går denna viktiga historia förlorad – inte bara för Solna utan för hela regionen. Solnas politiker har en unik möjlighet att bevara kvinnors historia genom att behålla ladugården.

Idag rymmer ladugården hästverksamhet. Hästverksamheten är en verksamhet som domineras av tjejer. Ladugården är stor och kan inrymma flera verksamheter, bland annat detta museum. Vi vill att delar av ladugården interiört ska bevaras som det var då statarkvinnorna arbetade där. Men självklart ska det även finnas plats i huset för annat såsom hästverksamheten, butik etc. Men vi vill inte riva den som Moderaterna vill.

Det finns ett statarmuseum i Skåne. Men även där är det statarnas bostad, statarlängan, som står i fokus. Det är det enda statarmuseumet som finns.

 

Vill du hjälpa oss rädda Överjärva gård? Skriv under här!


Vi behandlar dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

facebook Twitter Email