Vill du att ladugården på Överjärva gård väcks till liv?

Skriv på här!

Överjärva gård är en viktig historisk plats. Det är den i sin helhet enda bevarade agrara miljö i Solna. Platsen har varit befolkad i över tusen år och gården har funnits sedan 1700-talet. När man kliver in mellan ladugården, som stått där sedan 1825, och Magasinet är det som en tidsresa. På Naturskolan som håller till på Överjärva gård lär sig Solnas barn om natur och historia. Det finns även hästverksamhet med ponnyridning som är mycket populär bland solnaborna.

Riv inte ladugården – väck den till liv!

I flera år har Solnas blågröna styre med Moderaterna i spetsen försökt att riva den historiska ladugården från år 1825. Det har vi socialdemokrater motsatt oss. Överjärva gård är en del av Solnas identitet och ska bevaras!

Lyckligtvis stoppade Länsstyrelsen Moderaternas rivningsplaner i slutet av förra året.

Vi socialdemokrater nöjer oss inte med att ladugården blir kvar. Vi vill renovera den invändigt och utvändigt för att väcka den till liv. Vår vision är att göra byggnaden till ett museum som berättar om gårdens historia.

Ladugården är en viktig del av kvinnors historia

Statarlängan, statarnas bostad, på Överjärva gård är idag ett museum. Det är bra. Men den berättar inte hela historien om statarnas liv. Statarkvinnorna var inga hemmafruar som ägnade sina dagar åt arbete i hemmet. Statarkvinnorna arbetade med att mjölka korna i den historiska ladugården från år 1825 på Överjäva gård. Från Överjärva gård förseddes Stockholms innerstad med mjölk och det fanns filialer inne i innerstan dit mjölken levererades. Statarkvinnornas liv var inte enkelt. Det innebar tidiga morgnar och hårt arbete.

Det finns ett statarmuseum i Sverige – i Skåne. Men även där är det statarnas bostad, statarlängan, som står i fokus. Solnas politiker har en unik möjlighet att bevara och förmedla denna del av kvinnors historia.

S vill bevara ladugården och göra den till historiskt museum

Vi socialdemokrater vill renovera ladugården, både invändigt och utvändigt, omgående. Vi vill att delar av ladugården interiört ska bevaras som det var då statarkvinnorna arbetade där. Den ska bli ett museum tillägnat statarkvinnornas liv och leverne. Ladugården är stor och kan inrymma flera verksamheter, bland annat detta museum. Självklart ska det även finnas plats i huset för annat, såsom hästverksamheten, butik och dylikt.

Vi socialdemokrater vill väcka liv i ladugården på Överjärva gård och utnyttja byggnadens fulla potential!

Håller du med oss? Skriv på här!


Vi behandlar dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

facebook Twitter Email