Vi väcker liv i vattentornet!

Det outnyttjade vattentornet blir till restaurang och med omkringliggande park

En restaurang på Solnas bästa läge?

Vattentornet i Hagalund, som är ritat av arkitekten Ivar Tengbom, har länge legat i dvala. Vi vill väcka liv i vattentornet. Vi vill göra vattentornet till en restaurang med tillhörande café ute på platån utanför. Hela området uppe runt tornet vill vi göra till park – en park med höga ambitioner. Vi vill gärna att de boende är delaktiga i att skapa en park som kommer sätta Hagalund på kartan i Stockholm. I denna park, som har en av de bästa vyerna över Solna, vill vi även stimulera till rörelse.

 

facebook Twitter Email