Vi väcker liv i vattentornet!

Det outnyttjade vattentornet blir till restaurang och med omkringliggande park

En restaurang på Solnas bästa läge?

Vattentornet i Hagalund, som är ritat av arkitekten Ivar Tengbom, har länge legat i dvala. Vi vill väcka liv i vattentornet. Vi vill göra vattentornet till en restaurang med tillhörande café ute på platån utanför. Vi vill även möjliggöra för foodtrucks att nyttja ytan nedanför vattentornet. Hela området uppe runt tornet vill vi göra till park – en park med höga ambitioner. Vi vill gärna att de boende är delaktiga i att skapa en park som kommer sätta Hagalund på kartan i Stockholm. I denna park, som har en av de bästa vyerna över Solna, vill vi även stimulera till rörelse genom att bygga ett utegym.

facebook Twitter Email