Vi väcker liv i vattentornet!

Det outnyttjade vattentornet blir till restaurang och med omkringliggande park

Vad tycker du om vårt förslag? Lämna gärna en kommentar till oss här!
Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med PUL

Tack,

Vi har nu tagit emot din registrering

En restaurang på Solnas bästa läge?

Vattentornet i Hagalund, som är ritat av arkitekten Ivar Tengbom, har länge legat i dvala. Vi vill väcka liv i vattentornet. Vi vill göra vattentornet till en restaurang med tillhörande café ute på platån utanför. Hela området uppe runt tornet vill vi göra till park – en park med höga ambitioner. Vi vill gärna att de boende är delaktiga i att skapa en park som kommer sätta Hagalund på kartan i Stockholm. I denna park, som har en av de bästa vyerna över Solna, vill vi även stimulera till rörelse. Hur det sker bäst vill vi ta reda på från boende i Hagalund.


facebook Twitter Email