VI ÅTERUPPBYGGER GAMLA HAGALUND

Vi bygger ett klimatsmart urbant boende i en historisk miljö

Vår vision för Gamla Hagalunds kulturkvarter

För 50 år sedan revs de gamla vackra färggranna husen i Gamla Hagalund. Idag återstår endast fem hus från den tiden. Ett av dem är den välkända konstnären och rivningsmotståndaren Olle Olssons hem. Vi Socialdemokrater vill återuppbygga fler av de gamla husen kring Olle Olsson-huset igen. Vi vill göra Gamla Hagalund till ett trendigt kulturkvarter med hyresrätter för unga.

HYRESRÄTTER SOM UNGA HAR RÅD MED
Vi Socialdemokrater är kritiska till att Moderaterna, under sina 20 år vid makten i Solna, ensidigt byggt dyra bostadsrätter. Bristen på hyresrätter i Solna tvingar unga som inte har råd eller vill köpa en lägenhet att flytta från kommunen. Annars tvingas de bo hemma hos föräldrarna länge. Det är ohållbart. Vi Socialdemokrater vill därför bygga hyresrätter som unga har råd med i Gamla Hagalunds kulturkvarter. Genom att bygga upp fler av de gamla husen möjliggör vi för unga att flytta hemifrån samtidigt som värnar Hagalunds spännande kulturhistoria. Hagalunds kulturkvarter kommer att bli ett spännande kvarter med mycket liv och rörelse både dag- och kvällstid.

ETT URBANT BOENDE I VACKER KULTURMILJÖ
Gamla Hagalunds omsorgsfulla arkitektur står i kontrast till vad som kanske vanligtvis förknippas med nyproducerade hus. Husen i Gamla Hagalund är mindre i storlek och skiftar i höjd, färg och utformning. Utemiljön mellan husen blir intima gröna gårdar som innehåller sittgrupper, odlingslotter, grillplatser och hängmattor. Här ska hagalundsborna kunna mötas och umgås – över generationsgränser.

ETT LEVANDE KVARTER MED PLATS FÖR KONST OCH FÖRENINGSLIV
De kvarvarande husen i Gamla Hagalund är idag viktiga för Solnas kulturliv. Olle Olssons-huset, Cykelköket, Keramikverkstaden och sadelmakare Öbergs hus är populära besöksmål. Kulturkvarteren som besöksmål stärks av att fler av de gamla husen byggs upp. De återuppbyggda husen i Kulturkvarteret kommer att inrymma förskola, föreningslokaler och konstnärsateljéer. Även lokaler för de kreativa näringarna kommer att finnas. Det skapar både arbetsplatser och ger ett mervärde genom att bidra till liv och aktivitet i området.

RUSTA UPP BERGMARKSKA VILLAN
Tvåvåningshuset Bergmarkska villan, som fått sitt namn efter det socialdemokratiska kommunalrådet Hjalmar Bergmark, ligger på sluttningen nära Furugatan i Hagalund. Det är ett vackert hus med historiskt värde. Tyvärr har huset under lång tid behandlas styvmoderligt av Solnas moderatledda styre och är idag i dåligt skick och står tomt. Samtidigt råder det brist på tillgängliga lokaler att hyra för Hagalunds föreningsliv. Socialdemokraterna vill därför rusta upp Bergmarkska villan och låta Hagalunds föreningar hyra huset för sina verksamheter. Det skulle ge det anrika huset ett lyft och vara ett effektivt sätt att bidra till både förenings- och kulturlivet i stadsdelen.

 

facebook Twitter Email