Alla ska klara skolan

Dags att satsa på Solnas skolor!

Tyck till!

1 av 4 klarar inte skolan

 

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Barn som inte klarar grundskolan får sämre möjligheter att som vuxna få ett jobb.

Det är därför skrämmande att var fjärde elev i Solna lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som år 2017 placerade Solna i botten i Stockholms län – placering 23 av 26. Endast tre kommuner har lägre andel elever som klarar grundskolan än Solna.

Inte ens barn till högutbildade föräldrar klarar grundskolan i Solna. Var femte av dessa misslyckas. Barn till högutbildade föräldrar hade år 2017 näst lägst chanser i hela Stockholms län att klara grundskolan om de gick i en i skola i Solna (placering 25 av 26).

Istället för att fokusera på att säkerställa att alla barn når kunskapsmålen har Solnas rektorer under Moderaternas tid vid makten tvingats hantera skolnedläggningar (Stenbacka-, Bagartorps- och Sunnanskolan), privatiseringsförsök (Bergshamraskolan), slitna lokaler och läckande tak (Tallbackaskolan) och platsbrist för det växande elevantalet (Ulriksdals- och Granbackaskolan). Det är ohållbart.

Vi socialdemokrater vill genomföra en kraftfull satsning för att vända utvecklingen i Solnas skolor. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Barn som har svårt att nå kunskapsmålen ska tidigt ges individanpassat stöd och uppföljning. Arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se och hjälpa varje elev är en förutsättning för barns inlärning. Vi vill också göra en rejäl satsning på Solnas förskolor, eftersom förskolan lägger grunden för barns fortsatta lärande. Vi vill bland annat minska förskolegrupperna, max 15 barn på 3 vuxna, och förbättra den eftersatta förskolemiljön i Solna. Den svenska modellen vilar på en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.

Målet är att alla barn ska klara skolan. För att nå dit måste det bli slut på Moderaternas skolexperiment i Solna. Vi ska ha arbetsro i klassrummen och fokus på det som verkligen spelar roll för kunskapsresultaten.

facebook Twitter Email