Kulturmiljöer och naturområden

Bevara Solnas unika kulturmiljöer och naturområden

  • Visste du att Moderaterna ville bygga 1800 bostäder runt Råstasjön?
  • Visste du att Moderaterna ville riva den 200 år gamla ladugården på Överjärva gård?

När Solna växer måste omsorgen om våra naturområden och kulturmiljöer aktivt värnas. Vi är oroade över att Moderaterna under sina24 år vid makten låtit bli att värna många viktiga platser i Solna. De behöver ordentligt underhåll för att inte förfalla. Det är till fördel för dagens solnabor, såväl som för framtidens.

Ett urval av alla de platser som vi vill värna i Solna:

 

  • GÖR LADUGÅRDEN PÅ ÖVERJÄRVA GÅRD TILL ETT MUSEUM OCH HEM FÖR 4H

Överjäva gård med tillhörande naturreservat, Igelbäcken, är en viktig historisk plats i Solna. Platsen har varit befolkad i över tusen år och gården har funnits sedan 1700-talet. På Naturskolan som håller till på Överjärva gård lär sig Solnas barn om natur och historia.

I flera år har Moderaterna velat riva den historiska ladugården från år1825 på Överjärva. Det har vi socialdemokrater motsatt oss. Lyckligtvis stoppade Länsstyrelsen rivningsplanerna i slutet av 2021 Vi socialdemokrater nöjer oss inte med att ladugården bara blir kvar, utan villrenovera den invändigt och utvändigt. Vår vision är att göra delar av byggnaden till ett museum som berättar om gårdens historia. Vi villsärskilt berätta om de statarkvinnor som arbetade i den historiska ladugården. Byggnaden är stor och ska även inrymma djurverksamhet.

  • BYGG INTE KONTOR INATIONALSTADSPARKEN

Vi säger nej till Moderaternas planer på att bygga 25 000 kvm kontor inne i den anrika Nationalstadsparken, som i folkmun kallas Hagaparken. Nationalstadsparken ska bevaras som en grön oas för naturupplevelser, bad och utflykter.

  • RENOVERA BERGMARKSKA VILLAN I HAGALUND

Den anrika Bergmarkska villan står idag tom. Byggnaden är, efter år av bristande underhåll, i stort behov av upprustning. Samtidigt råder det brist på lokaler att hyra förföreningslivet. Vi vill därför rustaupp Bergmarkska villan och låta föreningar hyra huset för sinaverksamheter. Det skulle ge det anrika huset ett lyft och vara ett effektivt sätt att bidra till både förenings- och kulturlivet.

  • BYGG INGA BOSTÄDER VID VÅRA STRÄNDER

Solnas stränder är idag populära gångstråk. Vi vill inte att det ska byggas bostäder längst dessa. Våra stränder ska förbli pärlor för allmänheten. Vi vill anlägga utomhusgym längst stränderna för att uppmuntra till motion.

  • ÖPPNA KAFÉ OCH EN NY PARK VID HAGALUNDS VATTENTORN

Vattentornet i Hagalund har länge legat i dvala, men nu är det dags att väcka liv idet. Vi vill öppna ett kafé i vattentornet. Hela det asfalterade området runt tornet  vill vi omvandla till en gräsklädd park. Denna park skulle få en av de bästa vyerna över Solna och ge solnaborna ännu en fantastisk plats att besöka!

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

Peter Rangwe och Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

 

facebook Twitter Email