Kulturmiljöer och naturområden

Bevara Solnas unika kulturmiljöer och naturområden

  • Visste du att Moderaterna ville bygga 1800 bostäder runt Råstasjön?
  • Visste du att Moderaterna vill riva hur på Överjärva gård?

När Solna växer måste omsorgen för Solnas naturområden och kulturmiljöer aktivt värnas. Vi är oroade över att Moderaterna under sina 20 år vid makten låtit bli att värna många för solnaborna viktiga platser i Solna. Några av de senaste exemplen som visar på nonchalans mot Solnas natur och historia är byggnationen vid Råstasjön, förfallet av Överjärva gård och flytten av Rödingarna. Nedan kan du läsa om några av de platser som vi socialdemokrater anser behöver skyddas omedelbart.

  • RENOVERA ÖVERJÄRVA GÅRD – RIV INTE!

Överjäva gård med tillhörande naturreservat, Igelbäcken, är en viktig historisk plats i Solna. Platsen har varit befolkad i över tusen år och gården har funnits sedan 1700-talet. På Naturskolan som håller till på Överjärva gård lär sig Solnas barn om natur och historia. Tyvärr har Moderaterna låtit Överjärva gård förfalla och de vill nu riva ladugården. Det är vi emot. Vi vill omgående påbörja en välbehövlig renovering för att rädda det omistliga kulturarvet.

  • RÄDDA RÖDINGARNA

Sedan bygget av Mall of Scandinavia har de historiska järnvägsbostäderna, Rödingarna, stått på Ulriksdals golfbana och förfallit. De tas inte hand om och underhålls inte. Nu får det vara nog. Vi vill ge Rödingarna en permanent placering vid järnvägen i närheten av Överjärva gård. Bilden visar där Rödingarna stod från början – i Ritorp.

  • BYGG INTE VID RÅSTASJÖN

Vi vill bevara Råstasjön som ett grönt rekreationsområde i Solna. Vi vill därför inte att det ska byggas bostäder kring Råstasjön. Vid Råstasjön ville Moderaterna bygga 1800 bostäder. Tillsammans med nätverket ”Rädda Råstasjön” protesterade vi socialdemokrater mot beslutet som nu lyckligtvis stoppats. Men ännu är inte sista ordet sagt. Vi vill även att Sjövägen ska stängas och att området runt naturreservatet fredas från bostadsbyggnation.

  • BYGG INGA BOSTÄDER VID VÅRA STRÄNDER

Solnas stränder är idag populära gångstråk. Vi vill inte att det ska byggas bostäder längst dessa. Våra stränder ska förbli pärlor för allmänheten. Vi vill anlägga utomhusgym längst stränderna för att uppmuntra till motion. Vid Huvudsta strand vill vi även anlägga ett utomhusbad.

  • ÖPPNA EN RESTAURANG I HAGALUNDS VATTENTORN

Vattentornet i Hagalund har länge legat i dvala. Vi vill väcka liv i det. Vi vill göra vattentornet till en restaurang med tillhörande kafé. Hela området uppe runt tornet vill vi omvandla till park. Denna park skulle få en av de bästa vyerna över Solna.

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

facebook Twitter Email