Nationalarenan

Det gläder oss att Moderaterna slutligen kommit till samma insikt som vi Socialdemokrater haft från projektets början – Solna stad ska vara hemkommun för Sveriges nationalarena, men inte äga den. En arena av denna storlek är ett högriskprojekt som drivs bäst av kommersiella aktörer. Redan tidiga riskanalyser visade att arenan beräknades gå med förlust i 25 år. För att den skulle ge en marknadsmässig avkastning på investerat kapital skulle den alltså årligen behöva ha dubbelt så många besökare som Globen, Hovet, Annexet och Söderstadion tillsammans.

Arenan, sa Moderaterna, skulle bli en vinstaffär för Solna stad. Solna stad skulle betala 218 miljoner kronor men tjäna 248 miljoner kronor sades det. Utfallet blev dock ett annat. Arenan har kostat Solnas skattebetalare 660 miljoner kronor.

Vi möter ofta solnabor som inte känner till arenans historia. Engagemanget i Friends arena är tveklöst Solnas största slöseri i modern tid. Affärerna har pågått i 10 år och avtalen är komplexa. Solnaborna förtjänar att veta vad deras pengar gått till. I denna rapport berättar vi om Solna stads turer kring affärerna vid Friends Arena och Arenastaden.

facebook Twitter Email