BYGG MER FÖR FLER

Dags för fler hyresrätter i Solna - för alla!

Tyck till här!

Solna växer. Det är vi socialdemokrater glada för. Men vi är kritiska till att Moderaterna ensidigt bygger bostadsrätter när nya stadsdelar i Solna planeras.

Det blev inga hyresrätter, varken i nybyggda Arenastaden eller Järvastaden och inte heller ser det ut att bli några i kommande Hagastaden. Bristen på hyresrätter i Solna tvingar unga som inte har råd eller vill köpa en lägenhet att flytta från kommunen, det är ohållbart. Vi Socialdemokrater vill istället bygga ett Solna där unga kan flytta hemifrån och har råd att bo – ett Solna för alla. 

Samtidigt som lägenhetspriserna i Solna skjutit i höjden, har Moderaterna av ideologiska skäl under sin tid vid makten i Solna låtit bli att bygga hyresrätter. Ynka 9 % av de bostäder som byggts i Solna sedan 2010 har varit hyresrätter. Istället har utvecklingen gått i motsatt riktning och antalet hyresrätter har sjunkit på grund av omvandlingar till bostadsrätter. Kötiden för att få en hyresrätt i Solna är idag oacceptabla 11 år. Den längsta i hela Stockholms län! Bortser man från de dyrare nybyggda hyresrätterna så är kötiden för en allmännyttig hyreslägenhet i Solna ännu längre – 16 år.

Vårt mål är att hälften av alla bostäder i Solna ska vara hyresrätter.
Moderaterna skriver i sina debattartiklar och stoltserar i kommunfullmäktiges talarstol med sin syn att allmännyttiga bostadsbolag ska bygga hyresrätter ”när och där ingen annan vill”. Det är ett annat sätt att säga ”aldrig och ingenstans”. För i en kommun med Solnas centrala läge är nämligen alla platser attraktiva för privata bostadsrättsbyggare att bygga på. I en tid där ungdomar tvingas tacka nej till utbildningsplatser och företagen inte kan rekryterare medarbetare på grund av bristen på hyresrätter, är Moderaternas synsätt obegripligt. För att komma till rätta med bostadsbristen och segregationen i Stockholmsregionen räcker det inte att moderata politiker förlitar sig på den öppna marknadens vilja att bygga i Solna. Det leder inte sällan till att förstärka, snarare än att bryta, segregerande boendemönster. Då kan vi förvänta oss ännu fler dyra bostadsrätter.

Det är dags att Solnas politiker börjar ta ansvar för den sociala hållbarheten i Solna och hela Stockholmsregionen och börjar bygga hyresrätter.

Vi Socialdemokrater i Solna går till val på att bygga 500 hyresrätter i Solna – varje år.

 

Skriv under här!


Vi behandlar dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

facebook Twitter Email