Jobb och företagande

Jobb och tillväxt för framtidstro

 • Visste du att var femte rekryteringsförsök misslyckas för att företaget inte kan hitta rätt kompetens hos de arbetssökande?
 • Visste du att hundratals unga som sökt komvux under denna mandatperiod nekats plats?

 

Den svenska modellen grundar sig på att alla bidrar. När alla som kan arbetar skapas den tillväxt som gör det möjligt att stärka vår gemensamma välfärd. Att ha ett arbete möjliggör för människor att leva i frihet och känna framtidstro. Jobbet gör att människor blir en del av en gemenskap där de kan utvecklas och en trygg inkomst ger människor makt över sin framtid. Full sysselsättning är det effektivaste sättet att skapa jämlikhet mellan människor. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten är därför Socialdemokraternas viktigaste uppdrag.

Sverige har Europas högsta sysselsättning och idag går 150 000 fler människor till jobbet än när den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Det är ingen slump. Vi har lyssnat till näringslivets behov.

Företag har länge varnat för att de inte kan växa för att de inte hittar rätt utbildad arbetskraft. Samtidigt som hundratals människor i Solna går arbetslösa. Satsningar på fler utbildningsplatser och göra komvux till en rättighet har gett människor möjligheten att ta de lediga jobb som finns.

Samtidigt som människor gått arbetslösa har behoven i välfärden varit stora. Genom att prioritera satsningar på vår gemensamma välfärd istället för att sänka skatten har socialdemokraterna gett fler människor möjligheten att bidra till att stärka kvalitén i vården, skolan och omsorgen. Det har gjort skillnad även i Solna.

Solna har de bästa förutsättningarna för att nå full sysselsättning. Solna har en välutbildad befolkning som har goda möjligheter att ta framtidens jobb. Samtidigt har Solnas centrala läge och goda kollektivtrafik attraherat många företag att etablera sig här. Det måste politiken ta vara på. För att nå full sysselsättning i Solna måste även kommunen bedriva en aktivare näringspolitik där alla solnabor rustas för att ta de jobb som finns.

På nästa sida kan du läsa vilka satsningar vi vill göra för att se till att alla som kan jobba jobbar.

 • PLATSGARANTI PÅ VUXENUTBILDNINGEN

Människor som aktivt söker sig till vuxenutbildningen är personer som är motiverade av att förändra sin situation och genom utbildning aktivt öka sin anställbarhet. Trots det så har över 500 personer nekats plats på vuxenutbildningen under denna mandatperiod. Det är slöseri med människors drivkraft.

 • ALLA UNGA I SOLNA SKA GARANTERAS ETT SOMMARJOBB!

Sommarjobb är ett bra sätt för unga att få en första erfarenhet av arbetslivet. Det öppnar upp ungas ögon för nya karriärmöjligheter tex inom offentlig sektor.

 • ANSTÄLL FLER I VÄLFÄRDEN!

Det finns idag behov av personalförstärkningar inom skolan och omsorgen. Lärare hinner inte stötta varje elev och undersköterskorna hinner inte se varje pensionär. Så kan vi inte ha det i Solna. Vi måste anställa fler.  

 • KOLLEKTIVAVTAL VID UPPHANDLINGAR!

Vi slåss för rätten till kollektivavtalsenliga löner och villkor. Det är den svenska modellen. Företag ska växa för att de har bra produkter och tjänster – inte genom att sänka löner, försämra arbetsförhållandena eller strunta i säkerheten på arbetsplatsen. Varje år upphandlar Solna stad tjänster för hundratals miljoner kronor. För att gynna seriösa företag vill vi att kommunen ställer krav på att anställda har löner och villkor i enlighet med gällande kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

 • FÖRBÄTTRA FÖRETAGSKLIMATET I SOLNA

Vi vill skapa mötesplatser och nätverk mellan kommunen och det lokala näringslivet. Det ska vara lätt för företag att komma i kontakt med varandra och med kommunen.

 • GÖR SOLNA STADSHUS TILL FÖRETAGSHOTELL

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Vi vill underlätta för dem att växa. Många av de små företagen har svårt att hitta kontorsutrymmen till rimliga priser i Solna. Samtidigt används vårt stadshus väldigt ineffektivt. För att underlätta för mindre företag att etablera sig i Solna vill vi därför etablera en företagshotell i Solna stadshus.

 • LÄRLINGSUTBILDNINGAR I SAMARBETE MED FÖRETAGEN

Många företag står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt har vi många unga, inte minst nyanlända, som snabbt vill komma in på arbetsmarknaden. För att underlätta generationsskiftet på arbetsmarknaden vill vi att kommunen tillsammans med de lokala företagen skapar lärlingsutbildningar där individer får lära sig jobbet på jobbet.

 • SNABBARE VALIDERING AV UTLÄNDSK UTBILDNING

De senaste åren har många asylsökande kommit till Sverige och en del till Solna. Merparten av dem som kommit till Solna har en lång utbildning och yrkeserfarenhet i bagaget. För att de snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden krävs en effektiv validering av deras kunskaper. Med rätt insatser kan de nyanlända bidra till att vi klarar framtida arbetskraftsbehov.

 • FLER VÄGAR IN FÖR DEN SOM VARIT ARBETSLÖS LÄNGE.

Vi socialdemokrater står för både rätt och plikt i jobbpolitiken. Den som har svårt att få ett jobb har en skyldighet att utbilda sig. Men för att arbetsgivare ska våga anställa personer som stått länge utanför arbetsmarknaden är vi öppna för olika former av subventionerade anställningar som nystartsjobb, extratjänster och beredskapsjobb. Det innebär att staten står för en del av lönekostnaden. Dessa anställningar ska fungera som en språngbräda för den som har svårt att få jobb.

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

facebook Twitter Email