Arne Öberg

Arne Öberg är Solnas oppositionsråd och gruppledare för socialdemokraterna i Solna. Uppväxt i Kalix, men har sedan slutet av 80-talet bott i Solna, närmare bestämt i Hagalund. Arne är statsvetare och har under lång tid jobbat på CSN som processutvecklare. Han har ett stort kulturintresse och en förkärlek för Berlin. Arne har ett långtgående engagemang inom föreningslivet och har stor tilltro till det goda samtalet och den kraft som går att skapa när man samverkar för att åstadkomma riktig förändring.

Hur uppstod ditt politiska engagemang?
Min pappa och min bror var politiskt engagerade när jag växte upp. Själv var jag engagerad i 4H som blev en viktig organisation för min fritid. Senare när jag lästa statsvetenskap på Stockholms universitet och när finanskrisen slog till på 90-talet sökte jag mig till Socialdemokraterna här i Solna. Jag såg så mycket orättvisor och ökade klyftor. Jag ville ta ansvar och inte blunda för de samhällsutmaningar jag såg i min egen stadsdel.

Hur ser framtidens Solna ut?
Mer samarbete och mer dialog med Solnaborna om utvecklingen av en mer jämlik och levande grön stad. Socialdemokraterna tror på kombinationen starka individer och ett starkt samhälle som ger alla en bra chans att förverkliga sina drömmar och visioner. Här har en likvärdig skola en central funktion för att lägga bästa tänkbara grund för varje barn i Solna. Därefter ska vi även säkra ett bra arbetsliv och att Solna ska vara en bra stad att åldras i. Man ska färdas väl när man bor i Solna. Det är grunden för ett välfärdssamhälle.

Tre hjärtefrågor:

  • Ge skolan i Solna ett rejält lyft med mindre barngrupper i förskolan och fler lärare i skolan. Alla barn i Solna ska klara grundskolan.
  • Skapa ordning och reda på Solna byggplaner. Jag vill se minst 500 hyresrätter per år. Då jag möter många byggföretag vet jag att det finns ett stort intresse för att bygga hyresrätter i Solna.
  • Minska klyftorna i både Solna och Stockholms län. Utbildning och jobb är lösningen för många, men även konkreta förslag för att äldre ska klara sin vardag bättre behövs.

 

Kontakta Arne Öberg:
Tel: 08-746 37 08
Mobil: 072-583 37 08
Epost: [email protected]

facebook Twitter Email