Äldre

Det ska vara tryggt att åldras i Solna!

 • Visste du att regeringen sänker skatten för Sveriges pensionärer?
 • Visste du att regeringen höjt bostadstillägget?
 • Visste du att Solnas pensionärer är mer missnöjda med hemtjänsten än genomsnittspensionären i Sverige?

 

Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin. De som byggt upp Sverige har rätt till en trygg ålderdom. För de flesta äldre väntar många aktiva år efter arbetslivets slut – år med mer fritid, umgänge och tid för familjen. Men för andra ökar ensamheten, isoleringen och vårdbehoven. För dessa måste politiken ta ett större ansvar.

För oss Socialdemokrater är det självklart att äldre ska själva få bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om var man vill bo eller vilken hjälp man vill få av hemtjänsten. Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension och ha råd att bo kvar i Solna. Skattemedel till äldreomsorgen ska gå till de äldres välfärd. Syftet med äldreomsorgen ska inte vara vinst. Personaltätheten på Solnas äldreboenden ska vara hög och maten som serveras näringsrik och närproducerad. Personalen i hemtjänsten ska ha tid att se varje människa och ge stöd och hjälp efter den äldres egna behov.

Tyvärr ser verkligheten efter 20 år av moderat styre i Solna inte ut så. Många äldre oroar sig över sin egen livssituation och ensamheten bland äldre växer. Bemanningen i äldreomsorgen är otillräcklig och kontinuiteten i hemtjänsten brister. Det är ständigt nya ansikten och de hinner inte med att hjälpa varje individ. Det är oacceptabelt.

Många pensionärer oroar sig över var de ska bo när de blir äldre. Vi socialdemokrater är kritiska till att Moderaterna under sina 20 år vid makten i Solna eftersatt byggnationen av bostäder anpassade för äldre. Det är platsbrist på äldreboendena och kön till en seniorbostad är idag lång. Det är ohållbart. När det inte längre känns tryggt att bo kvar hemma ska det finnas plats på ett äldreboende. Solna behöver fler äldreboenden och seniorbostäder nu.

Efter 20 år av nedskärningar i välfärden behöver Solna en ny politisk färdriktning. På nästa sida kan du läsa om vad vi socialdemokrater vill göra för att Solna ska bli en tryggare kommun att åldras i.

 • ANSTÄLL UNGA I ÄLDREOMSORGEN
  Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett växande problem. Vi vill därför anställa gymnasieungdomar för att bidra till den sociala verksamheten under helger och kvällar på Solnas äldreboenden. Samtidigt som det minskar ensamheten bland äldre får fler unga upp ögonen för en karriär inom äldreomsorgen.
 • SÄNKT SKATT FÖR PENSIONÄRER!
  Pensionerna har länge varit på tok för låga och många pensionärer har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det är oanständigt. Pension är uppskjuten lön. Det är orättvist att pension beskattats högre än inkomst från arbete. Därför avskaffar den socialdemokratiska regeringen den orättvisa pensionärsskatten. Det är bra. Men fler åtgärder krävs för att långsiktigt höja pensionerna för alla.
 • BYGG BOSTÄDER FÖR ÄLDRE!
  Väntetiden för att få tag på en seniorlägenhet eller få flytta in på ett äldreboende är på tok för lång i Solna. Vi vill därför bygga fler seniorlägenheter och äldreboenden i Solna – med hyror som äldre har råd med. Många äldre vill ha gemenskap och i seniorbostäderna bygger vi därför in gemensamma föreningslokaler, kök och TV-rum. Vi vill även att det ska finnas vårdcentral, apotek och rehab i närheten.
 • MER KONTINUITET I HEMTJÄNSTEN!
  Att någon kommer hem till en för att erbjuda stöd upplevs för många som väldigt privat. Att då ständigt mötas av nya ansikten ger en känsla av otrygghet. Vi vill säkerställa att äldre aldrig träffar mer än max 2 olika personer under en vecka.
 • HÖJ BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER!
  Hyrorna i Solna är höga. Det är därför bra att regeringen höjer bostadstillägget för pensionärer. Bostadstillägget är ett träffsäkert sätt att nå de mest utsatta pensionärerna.
 • HEMLAGAD MAT PÅ ÄLDREBOENDENA!
 • NÄRAKUT FÖR ÄLDRE!
 • GRATIS FLYTTHJÄLP FÖR PENSIONÄRER SOM FLYTTAR TILL MINDRE LÄGENHET!
  Idag bor många pensionärer ensamma i stora lägenheter. Samtidig bor barnfamiljer i Solna bor trångt. Många pensionärer skulle kunna tänka sig att flytta till en mindre lägenhet för att få lägre hyra och mindre att städa. Men de upplever flytten för jobbig. Därför föreslår vi att pensionärer som bott i Signalisten i över 15 år ska ges gratis flytthjälp om de flyttar till en mindre lägenhet.
 • GRATIS ENTRÉ I DEN NYA SIMHALLEN!
 • DET SKA FINNAS EN SENIORTRÄFF I VARJE STADSDEL I SOLNA!
  Gemenskap och umgänge är viktigt för människor i alla åldrar. Vi vill därför att det ska finnas minst en seniorträff i varje stadsdel i Solna. På seniorträffarna finns möjlighet att fika, umgås, gå kurser och lära sig nya saker.
 • NÄRAKUT FÖR ÄLDRE!
  Idag skickas de mest sjuka äldre patienterna i alltför stor utsträckning till akuten där de får ligga i timmar med risk för att bli ännu sjukare istället för att komma till en geriatrisk avdelning direkt. Det ska vara lätt för äldre att besöka sjukvården. Vi vill därför att det ska det ska öppna en rehab-center för äldre i Råsunda.
 • STÄRKT SAMVERKAN MELLAN OMSORGEN OCH SJUKVÅRDEN!
  Samverkan mellan omsorg och sjukvård ska stärkas.

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

facebook Twitter Email