Vi säger nej till marknadshyror i Solna!

I Solna har det under alltför många år byggts alltför få hyresrätter. Det har lett till att Solna idag har Stockholms läns längsta bostadskö. Istället för att göra något åt det, till exempel bygga fler hyresrätter, hotar Moderaterna nu med att istället kraftigt höja hyran för de som bor i en hyresrätt i Solna idag. Varför denna ovilja mot hyresrätter och hyresgäster?

Moderaterna har ett flertal gånger uppgett att partiet vill införa marknadshyror, alltså höjda hyror med tiotusentals kronor per år enligt bl.a en rapport från Ramböll på uppdrag av Hyresgästföreningen. I Solna skulle det innebära hyreshöjningar på 46 procent i genomsnitt. Det skulle i sin tur innebära att många solnabor tvingas flytta ifrån sina hem, trångboddheten skulle öka och att allt fler skulle behöva förlita sig på bidrag, t.ex. bostadsbidrag och bostadstillägg för att kunna bo kvar. Det rimmar dåligt med Solnas moderata styre som gärna talar om hur illa det är med människor som får bidrag. Är detta verkligen att vara på solnabornas sida? 

Vi i (S) har länge drivit på för att Solna istället ska bygga fler hyresrätter, minst 500 om året, med rimliga hyror så att unga har råd att flytta hemifrån i Solna. Det är att bedriva en ansvarstagande och hållbar bostadspolitik.

facebook Twitter Email